Ti trovi in:

Home » Arees tematiches » Servijes per la scola » Menses scolastiches

Menses scolastiches

Immagine decorativa

L Comun general de Fascia l gestesc, aldò de l’art. 72 de la L.P. 5/2006 la menses de la scoles populères de Cianacei, Moena, Poza e Vich, de la scoles mesènes de Ciampedel, de Sèn Jan e de Moena e cheles di Licees de Sèn Jan.

MOENA

L servije l ge vegn sport ai scolees de la scola populèra 4 dis en setemèna, canche l’é pervedù ativitèdes de scola ence via per l domesdì. De lunesc, de mèrtesc e de jebia l servije l ge vegn sport ence ai scolees de la scola mesèna.

Del 2016 l’é stat dat fora 9.435 bèsć, se à emprevalù del servije passa 71 bec en dì, per 131 dis de servije en dut.

La speisa a cèria del Comun general la é stata de € 59.000,00.

Te la cojina de Moena vegn cojinà ence la marena che ge vegnarà dat fora ai studenc di licees e de la S.S. Poza.  

CIANACEI

L servije l ge vegn sport ai scolees de la scola populèra 4 dis en setemèna, canche l’é pervedù ativitèdes de scola ence via per l domesdì (de lunesc, de mèrtesc, de jebia e de vender). L numer di bèsć dac fora del 2016, tout ite ence chi che ge é stat dat fora ai scolees de la scola mesèna de Ciampedel che no podea se emprevaler del servije de “dopie trasport”, de mèrtesc e de jebia, l’é stat 12.547 con passa 94 utenc en dì per 133 dis de servije.

 

La speisa abuda dal Comun general la é stata de passa € 71.000.

POZA / SÈN JAN

La mensa la é a la leta di studenc di Licees Artistich, Scientifich e Ladin di lengac e i studenc i ciapa la marena dal lunesc al vender. De mèrtesc e de jebia l servije l’é a la leta ence per presciapech 30 studenc de la scola mesèna de Poza che no se emprevèl del servije de “dopie trasport”.

I bèsć dac fora del 2016 i é stac 10.151 en dut con na prejenza de passa 61 utenc en dì per 166 dis de servije.

La speisa abuda dal Comun general la é stata de € 73.000,00

POZA  - SCOLA POPULÈRA

L servije l’é resservà per i studenc de la scola populèra 2 dis en setemèna, de mèrtesc e de jebia, canche l’é pervedù ativitèdes de obligh de scola ence via per l domesdì. Da de setember a de dezember del 2016 l’é stat dat fora 2.140 bèsć con passa 79 utenc en dì per 27 dis de servije.

La speisa abuda dal Comun general la é stata de € 17.000,00.

VICH

L servije l’é resservà per i studenc de la scola populèra doi dis en setemèna, de mèrtesc e de jebia, canche l’é pervedù ativitèdes de scola de obligh via per l domesdì.

Da de setember a de dezember del 2016 l’é stat dat fora 1.194 bèsćcon passa 44 utenc en dì per 27 dis de servije.

La speisa abuda dal Comun general la é stata de  € 9.300,00.

Per sporjer chesta sort de servije, semper del 2016, l Comun general l’à spenù presciapech € 19.000,00 per comprèr piac e biceres, per sciuder ite i locai, per la lum e per la manutenzion.  

Per chel che revèrda la quotes a cèria de la families, l’é stat scodù € 129.000 en dut.

CIAMPEDEL

Col 1m de november del 2017, de lunesc, mèrtesc e jebia, canche l’é pervedù ativitèdes de scola ence via per l domesdì, vegn metù a jir l servije de mensa de la scola mesèna de Ciampedel.

La neva strutura la vegn durèda ence per cojinèr la marena per la scoles populères de Poza e de Vich, che per ades no les à la leta la cojina.