Ti trovi in:

Home » Mapa de Fascia » Ambient e teritorie » Regoeta regolamentèda di fonches

Menu di navigazione

Mapa de Fascia

Regoeta regolamentèda di fonches

Immagine decorativa

Dal 1997 en ca, a una coi set Comuns de Fascia, l Comun general l gestesc e coordenea la regoeta regolamentèda di fonches

Te Fascia l’é stat metù sù n ambit teritorièl unich organich per la regoeta di fonches.

I Comuns ge à dat sù la competenza per regolamentèr e per scoder la entrèdes che vegn cà da la regoeta di fonches a l’ex Comprenjorie Ladin, e ades dut chest l vegn gestì dal Comun general.

Te la Provinzia de Trent duc i sentadins residenc pel binèr sù fonches debant, respetan aboncont dotrei criteries e regoles de bona creanza.

Se no se é sentadins de la Provinzia, se cogn portèr dant na declarazion per la regoeta e paèr na soma che muda aldò de la regnèda de chesta permiscion de regoeta:1 dì, 3 dis, 7 dis, 15 dis, 30 dis, 90 dis e 180 dis.

Dut chest l vegn stabilì aldò de la L.P. dai 23 de mé del 2007, n. 11 (“Goern del teritorie forestal e da mont, di ruves e de la arees stravardèdes) e del Regolament  de atuazion de referiment dai 26 de otober del 2009.

Per aer maora informazions se pel desćiarièr l placat informatif e la normativa Provinzièla de referiment.

Aldò de l’art. 17 del D.P.P. dai 26 de otober del 2009, n. 23 – 25/Leg. l Comun General l pel ge dèr fora permiscions spezièles debant a:

- sociazions e enc culturèi, scientifics, didatics, per l'endrez de mostres, corsc, congresc nazionèi e internazionèi che à desche argoment i fonches, metui a jir tel tegnir provinzièl e per la regnèda de la manifestazions medemes;

- sogec che à gran nonzech te l'ambit de la ativitèdes de studie e enrescida tel setor di fonches, endèna la enrescida.

 

Chiò sotite podede desćiarièr l formulèr de domana che l’é da manèr ite scrit ite te duta sia pèrts, enjontan la fotocopia del document de identità del domandant.

Podede lejer autra informazions su la piata internet del Servizio Foreste e Fauna (apre il link in una nuova finestra) (apre il link in una nuova finestra) de la Provinzia Autonoma de Trent.