Ti trovi in:

Home » Arees tematiches » L grop del Ciadenac » Paroles dantfora

Paroles dantfora

Immagine decorativa

L grop del Ciadenac l'é n grop de crepes de la Dolomites che l'é anter la Val de Tires, la val d'Ega e Fascia tel parch naturèl del Sciliar

La carateristica più particolèra del Ciadenac l’é che sia crepes, canche fioresc soreie, les doventa resa. Dut chest sozet a cajon de la composizion de la crepes de la Dolomites (che les é de Dolomia, n compost de sèl dopie de calz e magnejie.) A chest fenomen per ladin se ge disc Enrosadira, che apontin vel dir “doventèr resa”.

La spiegazion che de dèsc enveze la contìa più bela de la Dolomites, avisa la contìa de Re Laurin, la é scialdi più da marevea. Re Laurin l’era l re di morchies e sun Ciadenac l’aea n bel vidor de reses (per todesch Rosengarten vel dir vidor de reses).

Na bela dì, l Prinz del Latemar, curious de veder chesta bela reses, l’à passà via la seida de confin del ream de Re Laurin, l se à embatù te sia fia Ladinia e l l’à portèda demez per la maridèr. Laurin, empascionà, l’à maledì sie vidor de reses, responsàboles de aer moscià sie bel tegnir: de dì e de net l’om no aessa mai più podù veder sie bel ream de reses. Aboncont Re Laurin l’aea lascià fora l’anterores e demò inlouta, amò anchecondì, se pel se goder l vidor e sie bie colores.  

Fontèna: www.wikipedia.org (apre il link in una nuova finestra)

Per aer maora informazions vèrda l'area tematica "Il Gruppo del Catinaccio".