Ti trovi in:

Home » Mapa de Fascia » Referimenc Storics

Menu di navigazione

Mapa de Fascia

Referimenc storics

Immagine decorativa

I ciaciadores mesolitics, ja dai tempes de la preistoria, i é vegnui sù per la valèdes Dolomitiches, olache i à fat sù sie prumes insediamenc stàboi a scomenzèr da l’età del bron (1800 A.C.) Ence te Fascia l’om l rua a aer sie prum endrez sozièl a scomenzèr da la seconda Età del fer (V sec. a.C.) delaìte de la cultura retica che se pel veder e aprijièr te sacotenc sic, desche sun Col di Pigui a Mazin

La “conquista” de la Rezia da man de Druso e de Tiberio (15 a.C) ge à dat l met ai romans de zivilisèr l raion, scomenzan chel prozess de influenza e de barat linguistich che à portà a creèr i idiomes retoromanc o ladins.

Endèna l Medioeve aut se à svilupà, de gra al poter di Longobarc, vides particolères de autogoern che les é a la basa de la comunità generèla de Fascia: chesta istituzions, che les é doventèdes più stàboles tras la fondazion de la Pieif, per secoi les à raprejentà dalbon i zentres de l’endrez zivil e eclesiatich.

Col XI sec. Fascia la é jita a fèr pèrt del Prinzipat episcopal de Persenon, fora che Moena che enveze la é stata sot al dominie de Trent enscin al XII sec. La jent de Fascia, per egn a la longia, à scialdi cognù scombater contra l piscop de Persenon per mantegnir sie privileges de autonomìa e de libertà, basé sul control diret e su la proprietà de duc de la maor pèrt del teritorie, soraldut di bosć e di pèscoi sa mont. Endèna l’epoca moderna, Fascia la é sata leèda dal pont de veduda storich, co l’autra valèdes ladines del Sela, per chel che vèrda l’ambit politich – aministratif de l’imper asburgich.

La veres napoleoniches, veres olache i fascegn a cognù scombater n muie apede a la armèda populèra tiroleisa per denefer la “patria”, à portà a abolir la prerogatives comunitères e a tor jù la istituzions de autogoern local.

A la fin de l’800, la “descorida” de la Dolomites da man di geologhes e di esploradores à servì per sparpagnèr fora te duta la Europa l mit romantich de la Crepa Spavides, condizion che à portà a la creazion de na industria alberghiera su la Dolomites

storia

Ence te Fascia, la Gran Vera à ferà chisc prumes tentatives e chest event à destrametù n muie duc i ladins: col 1915 l front dolomitich l’é stat sun dut l confin de la Val, scomenzan da la Marmolèda enscin a aló da Boce;

 

Ence la union del Tirol meridionèl al Regn de la Tèlia à abù efec n muie emportanc per l leam de duc i ladins, che – dò aer perdù i leames economics veiores co la provinzies de l’imper – i é stac spartii te desvaliva entitèdes aministratives dal regim fascist. Enceben che sie sozedù dut chest, ades presciapech 30.000 jent de la valèdes del Sela (Badia, Gherdena, Fascia, Fodom e Ampez), à tegnù sù la veia rejonèda ladina.

Enceben che con desferenc livìe de tutela e de recognosciment giuridich, la comunanza ladina la é lezitenta e stolza de portèr dant sia identità e de sparpagnèr sie lengaz te duc i setores de la vita sozièla: te la scola, ti mass media, te la produzion editorièla, te la vita artistica. La imagines les moscia reperc storics tegnui sù te Museo Ladin de Fascia (apre il link in una nuova finestra (apre il link in una nuova finestra)