Intervenc de tutela

Immagine decorativa

Se trata de intervenc spezifics metui en esser co la partezipazion de la Autorità Giudizièra (Procura de la Republica delaìte del Tribunèl Ordenèr, Tribunèl per i Bec de mendra età, Giudize Tutelèr, Giudize Ordenèr)

I vegn metui en esser aldò de mandac de la autoritèdes che oblighea e che legitimea l'intervent

I é ouc a:

  • bec de mendra età: te chest cajo vegn tout ite duc i intervenc ouc a la tutela, a la defendura e al stravardament di medemi da situazions de pregiudizie;  
  • jent grana e de età: te chest cajo vegn tout ite i intervenc de tutela e de assistenza per chela persones che, a cajon de na malatia o de pedimenc fisics o psichics, a dò a dò o demò per n trat de temp, no i pel più per se.

Chisc intervenc i perveit:

  • la segnalazion a la magistratura
  • cognoscer inout la situazion
  • meter en doura decrec con mandac
  • atuazion de prescrizions e decrec
  • afidament familièr
  • sostegn al bez de mendra età endèna l prozess
  • colaborazion coi Servijes del Minister de Giustizia
  • intervenc de prescia