Menu di navigazione

Guida alla Val di Fassa

Soraga

La Veisc e l'èga

L’é stat l’èga a ge dèr forma a la val descheche la é anchecondì. A partir dai pians formé dai depojic aluvionèi de la Veisc, la valèdes da les pèrts e chela picoles e secondères l’é l resultat da na erojion che pian pian la ge à dat forma a la costes, l’à modelà la crepes, l’à sćiavà i straverc che caraterisea l paesaje fascian. La giacia e la neif ge à dat forma a anfiteatres maestousc, gran bujes e canalons granaces, zipian te la dura dolomia desche n artist acious. E canche la giacia se à delegà, i poc de èga, i leghes morenics e i picoi spieies desfantegoi ge à dat vita a una de la fegures più beles de la mitologìa ladina che vegn cà da l’èga: la vivènes.

L’inom medemo di ruves più gregn moscia cotant che l’èga abie caraterisà la val a partir da tempes veiores: Veisc vegn cà da la parola galica ab (= èga) e Duron vegn cà dal celtich dur (= èga). Ma l’èga la é ence ti inomes de n muie de lesc de la val: Cianacei (= ischia), Fontanac (= gran fontèna), Poza (= poz de èga), Soraga (= sora l’èga), Moena (= teren tumech, paluf). Amò apede l’é ence ti inomes de familia: Dallapozza, Soraruf.